Технически паспорт на сгради става задължителен!

Ако до този момент въпросът относно наличието на технически паспорт на сгради не бе дискутиран широко, вече не е така. Причината не е в това, че е нещо ново, а нещо, което до момента бе пренебрегвано. Непосредствено след присъединяването ни към ЕС издаването на технически паспорт на сгради стана задължително. Тоест, след 2007 г. всички построени сгради разполагат с такъв документ. Въпросът е какво ще се случи със строежите, датиращи преди този момент.

Технически паспорт на сгради: Задължителен аспект на имотната собственост

Техническият паспорт на сграда става задължителен документ в много държави, включително и в България. Този документ предоставя информация за конструкцията и състоянието на сградата, както и за използваните материали. Техническият паспорт е важен не само за собствениците на имоти, но и за оценката на тяхната стойност и сигурност. Този документ също така е задължителен при продажбата или наемането на имот и може да бъде използван за планиране на бъдещи ремонти и подобрения.

Всички жилища и сгради, построени преди 2007 г. ще трябва да докажат своята техническа изправност. Това ще стане възможно след инспекция на квалифицирани лица.

Но самата инспекция ще струва допълнителни средства за живущите.

Всеки технически паспорт на сгради ще коства приблизително около 300-400 лв. на домакинство (апартамент). Да приемем, че в кооперация на етаж има около 4 апартамента, разпределени на 7 етажа. Тоест, 28 апартамента ще трябва да отделят минимум по 280, за да получи сградата им паспорт. Тези стойности, разбира се, са приблизителни, за да добиете представа за допълнителните разходи, които ще имате.

Голяма част от обществото се изяви негативно във връзка с издаването на технически паспорт на сгради. Съвсем основателно бе повдигнат въпроса дали в гетата общините ще търсят издадени технически паспорт на сгради. Друга фракция се изрази, че това е важна стъпка към подобряването на условията, при които живеем. За преобладаващата част от нас въпросите относно безопасността са приоритет.

А ако сградата е морално остаряла,

Доколко безопасна е средата остава под съмнение. Ето защо издаването на технически паспорт на сгради е необходимост и дори е задължителна. Ако това се прави, както законът предвижда, подобни казуси нямаше да ни притесняват. И по-точно нямаше да тревожи строителите, които често работят „през пръсти“. Тази мярка, наречена технически паспорт на сгради, е въведена отдавна. Но едва ли някой изобщо е изисквал подобно доказателство преди да се нанесе там, където живее в момента.

Когато Ви бъде засвидетелствано, че ВиК системата, електрическата инсталация и др. са изправни, ще се успокоите. Ако домакините на кооперациите, в които живеете, са разпределяли съвестно средствата, събирани през годините, сега няма да Ви излезе солено. Но дали това се е правило, дали практиките не са изцапани от нерегламентирани харчове, времето ще покаже.

Единственото хубаво е, че получавате удобство и сигурност, а виновните могат да отнесат санкции за непрофесионалната работа.