Browsing: Туризъм

В тази статия ще се насочим към разглеждането на културния туризъм като начин за откриване на великолепието на историческите забележителности, традициите, изкуството и обичаите