Технически паспорт на сгради става задължителен!

технически паспорт на сгради задължителен

Ако до този момент въпросът относно наличието на технически паспорт на сгради не бе дискутиран широко, вече не е така. Причината не е в това, че е нещо ново, а нещо, което до момента бе пренебрегвано. Непосредствено след присъединяването ни към ЕС издаването на технически паспорт на сгради стана задължително. Тоест, след 2007 г. всички построени сгради разполагат с такъв документ. Въпросът е какво ще се случи със строежите, датиращи преди този момент.

Технически паспорт на сгради: Задължителен аспект на имотната собственост

Техническият паспорт на сграда става задължителен документ в много държави, включително и в България. Този документ предоставя информация за конструкцията и състоянието на сградата, както и за използваните материали. Техническият паспорт е важен не само за собствениците на имоти, но и за оценката на тяхната стойност и сигурност. Този документ също така е задължителен при продажбата или наемането на имот и може да бъде използван за планиране на бъдещи ремонти и подобрения.

Continue reading

Адвокат по трудово право

адвокат трудово право

Имате проблеми на работното място? Работодателят Ви не изплаща обещаното възнаграждение или прекратява неоснователно трудовия Ви договор?

Адвокатите от кантора имат една мисия: да разрешават конфликти на работното място по разумни начини, които обслужват финансовите интереси на нашите клиенти. Работодателите и служителите в България разчитат на нас като опитни, икономически ефективни съветници, които последователно дават приоритет на своите интереси в целия процес.

Адвокат по трудово право: Защитник на трудовите ви права

Адвокатът по трудово право е специалист, който предоставя правна помощ и консултации в областта на трудовото право. Този вид адвокати работят с работници и работодатели, за да гарантират спазването на трудовите закони и правила. Те се занимават с различни въпроси, като трудови договори, уволнения, заплати и други аспекти на работните отношения. Адвокатът по трудово право е важен съюзник за всички, които се нуждаят от защита на техните трудови права.
Continue reading